CERAS

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ROBOTICĂ ȘI SISTEME AUTONOME (CERAS)

Obiective

Sprijinirea și încurajarea activităților de cercetare și dezvoltare din domeniul roboticii, sistemelor autonome și automatizărilor.

Acordarea de consultanță tehnică de specialitate, elaborarea de publicații proprii și organizarea de proiecte.

Colaborarea cu centre similare de cercetare, precum și parteneri industriali, naționali și internaționali.

Laboratoare

Organizarea, elaborarea și desfășurarea de cursuri pentru instruire și formare profesională.

Proiectarea, dezvoltarea, testarea și evaluarea de aplicații, dispozitive și sisteme specifice domeniilor de expertiză.

Elaborarea de materiale științifice pentru diseminarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare.

Domenii de expertiză

Platforme robotice fixe sau mobile - senzori, sisteme de propulsie, module de manipulare, rețele de comunicație.

Sisteme autonome - navigație, cartografiere, analiză și decizie, coordonare multi-agent, recunoaștere de forme.

Echipamente de automatizare - comanda și controlul sistemelor în buclă deschisă sau închisă, smart automation, interfețe GUI.

Cu ce ne ocupăm

Din punct de vedere al capabilităților tehnice, CERAS are competențe în proiectarea modulelor electrice componente ale sistemelor robotizate și autonome, precum și module de automatizare, manufacturarea circuitelor electronice, proiectarea și producerea de sisteme embedded, proiectarea și implementarea hardware de algoritmi de procesare video în timp real și testarea, măsurarea și depanarea modulelor electronice.

Centru de excelență cooperează cu parteneri din mediul academic public și privat și din mediul economic în scopul realizării misiunilor și îmbunătățirii continue a nivelului serviciilor oferite. În prezent CERAS are semnate acorduri cadru de coperare cu firmele FANUC Robotics (lider mondial în producția de roboți industriali), Microchip România (centrul de dezvoltare al liderului mondial în producția de microcontrolere pe 8 biți), FESTO România (filiala producătorului german de echipamente pneumatice și de automatizare) și WAGO România (filiala producătorului german de echipamente pentru controlul automat al proceselor).

LOGO

ORGANIZARE

Membri CERAS

sef centru

Damian GORGOTEANU

Șef birou management proiecte și asigurarea calității

sef birou management

Adrian FOCŞA

Ofiţer specialist birou management proiecte și asigurarea calității

sef laborator robotica

Adriana MOLDER

Șef laborator robotică

sef laborator sisteme autonome

Paul STOICA

Șef laborator sisteme autonome

STRUCTURĂ

Departamente din componenţa centrului

Laborator de robotică

Laborator de robotică

Laborator testare

Laborator de testare

Atelier

Atelier

Sală de reuniuni

Sală de reuniuni

x

CONTACT

Blvd. George Coşbuc nr. 39-49, Sector 5, BUCUREȘTI

Telefon: 021 316 566

Email: mail@mta.ro